Doel 2023 : Camille

Camille, centrum voor lichamelijk en mentaal welbevinden.

Op de campus Wonen en Zorg WAEGEBRUGHE, gelegen aan de Passionistenstraat in Kruisem, wil vzw Vijvens naast een gevarieerd woon en leef aanbod ook kwalitatief hoogstaande, oprechte en warme verwenzorg bieden.

De mogelijkheden op de campus laten toe te voorzien in extra dienstverlening naar ouderen en vooral naar kwetsbare ouderen. Met deze extra dienstverlening wil vzw Vijvens een meerwaarde creëren. Hiertoe zal het centrum voor lichamelijk en mentaal welbevinden worden gerealiseerd voor alle bewoners, gebruikers en tevens geïnteresseerde zorgafhankelijke mensen van buitenaf zoals bijvoorbeeld patiëntengroepen met reuma, kanker, parkinson, chronische pijnpatiënten, ….

Door persoonlijke behandelingen, warmte- en warmwatertherapie, het richten op pijnbestrijding, het stimuleren van beweeglijkheid en revalidatie met behoud van mobiliteiten geven ze hier vorm aan.

De vzw Vijvens wil vanuit haar missie een extra dimensie van welbevinden aanbieden om voor ouderen en mensen met pijn een meerwaarde te creëren.

Deze comfortzorg dient laagdrempelig te zijn. Het centrum moet een plaats zijn waar warme persoonlijke aandacht, nabijheid, rust, pijntherapie en verwenzorg gegeven wordt. Op die manier zet men in op het welbevinden en het behoud van de kwaliteit van leven voor de zorgvragers.